خبرهای سوخته و نسوخته آقای نماینده

خداقوتی «عزیزی» نماینده شیروان به اهالی روزنامه «خراسان شمالی»، هم دیدنی بود و هم شنیدنی. او با ۲ خودروی خبر وارد روزنامه شد و خواسته یا ناخواسته به تاریک خانه اخبار وارد می شد ولی می گفت فعلاً این ها را ننویسید. خبرهای داغ داغ هم از استان و هم از کشور داشت. البته نگاه او به روزنامه خراسان شمالی نیز قابل تقدیر بود و با ادبیات خودش برو بچه ها را شرمنده کرد.
پس از چاق سلامتی با اهالی روزنامه، در اتاق خبر با حضور سردبیر روزنامه های استانی اولین چمدان خبرش را باز کرد ولی در میانه نشست، خودش این چمدان را قفل کرد و گفت: فعلاً این خبرها بماند ولی توپش را روی سکو گذاشت و به خودش وعده داد که بعد از سفر رئیس جمهور، شلیک کند و تاکید کرد این چمدان خبری فعلاً در دسترس قرار نگیرد. اما «عزیزی» بنا دارد خط ریلی شیروان- بجنورد را در کارنامه نمایندگی خود ثبت کند.او یک شرط برای پیگیری مسائل پتروشیمی و محور بجنورد- گلستان(جاده مرگ) دارد تا به قول خودش روح و جسم اش با هم برای انجام کار همراه شود و طلسم این پروژه ها را بشکند که بنا شد شرطش را هم بعداً اعلام کند ولی «عزیزی» معتقد است بخشی از این عقب ماندگی به نمایندگان این حوزه انتخابیه برمی گردد و آن ها در پیگیری، گاهی آدرس را درست نرفته اند و لذا نتیجه نگرفته اند.
سفر روز جمعه وزیر کشور به بجنورد و بعد به شیروان و منطقه گلیل، خبر دیگری بود که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از چمدان خبری اش بیرون کشید و پس از آن از تجهیز کارگاه راه آهن شیروان- بجنورد خبر داد.
او که به گفته خود، می دانست از خط ریلی مشهد- بجنورد- گرگان به زودی نمی شود نتیجه گرفت، آستین همت بالا زد و توانست هم از راهش و هم با استفاده از روابطش در مرکز و آمد و شدهایش به وزارت راه و شهرسازی، مجوز احداث خط ریلی بجنورد- شیروان را بگیرد تا در آینده بتوان بجنورد را به خط آهن گلبهار متصل کرد.
حالا به گفته او، قطعه دوم این خط ریلی به طول ۳۰ کیلومتر و از سمت شیروان به مناقصه گذاشته و آستان قدس که برنده مناقصه شد، کارگاه خود را از سمت شیروان برای شروع عملیات اجرایی این خط ریلی تجهیز کرده است.طبق حساب و کتاب ها و برآوردهای عزیزی و تیم کارشناسی وزارت راه، برای اتصال بجنورد به راه آهن مشهد پس از عبور از شیروان، ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است در حالی که به گفته او، برای اتصال بجنورد به خط ریلی از طریق اسفراین- نقاب، با توجه به این که ۱۶ تونل نیاز دارد، ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نیاز است. حالا این نماینده پیگیر، در تلاش است تا بتواند در کمترین زمان ممکن و با صرف هزینه کمتر، مرکز خراسان شمالی را به خط آهن سراسری متصل کند.
حالا باید منتظر ماند و دید آیا «عزیزی» موفق به ثبت این خط ریلی در کارنامه نمایندگی خود می شود یا خیر و شرط او برای پیگیری و اتمام محور بجنورد- گلستان و طرح توسعه پتروشیمی چیست.