پاسخ رهبری بیانگر تداوم سیاست های ایران در چهار دهه گذشته بود

علی اکبری، نماینده مردم پنج شهرستان بجنورد، گرمه، جاجرم، مانه و سملقان، راز و جرگلان در گفتگو با خبرنگاران در رابطه با دیدار مقام معظم رهبری و نخست وزیر ژاپن با اشاره به اینکه سیاست های جمهوری اسلامی ایران برپایه اصول ارزشی است، اظهار کرد: موضع گیری های رهبری از ابتدای انقلاب در چارچوب مبانی تعریف شده اسلامی بوده است.

وی ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی ایران از ارزشها کوتاه نمی آید و در مقابل زیاده خواهی ها و اعمال فشار قدرت های جهانی تسلیم نخواهد شد.

این نماینده اصلاح طلب مردم خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بر این اساس این واکنش رهبری یک الگوی جدید نیست و همیشه این روش و رویه ادامه پیدا کرده و پاسخ به قدرت طلبی و اعمال فشار های استکبار جهانی است که در این قالب بروز کرده است.

اکبری با اشاره به این موضوع که واکنش قاطع رهبر انقلاب واکنشی به اظهار نظرهای ترامپ بوده، گفت:  آن چیزی که به کشور ایران تحمیل می شود، جهت گیری قدرت استکباری آمریکا است و در مسائل اخیر چه در تحریم ها و چه در به هم زدن معاهده برجام کاملا مشخص بود.

وی خاطر نشان کرد: آمریکا پایبند به اصول بین الملل نیست و این در عمل کاملا بروز کرده، بنابراین جمهوری اسلامی ایران نیز هیچ گاه از ارزشهای خود کوتاه نیامده و پاسخ به برهم زدن قاعده حقوق بین الملل از ناحیه ترامپ را اینگونه در استراتژی های نظام جمهوری اسلامی ملاحظه می کنید.

اکبری گفت: پاسخ مقام معظم رهبری می تواند در بین الملل بیانگر تداوم سیاست های جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه گذشته باشد، که نشان می دهد برپایه حفظ اصول و ارزشها و اعتقاد به مبانی حقوق بین الملل و در عین حال پایبندی به تعهدات و ارزشهای جمهوری اسلامی مسیر خود را طی می کند.