نخستین مراکز خدمات الکترونیکی قضایی مانه و سملقان راه اندازی شد

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری خراسان شمالی در آئین افتتاح این مراکز گفت: راه اندازی مراکز خدمات الکترونیکی قضائی از سال ۹۴ در استان خراسان شمالی در دستور کار قرار گرفته که امروز برای نخستین بار شاهد افتتاح ۲ دفتر آن در شهرستان مانه و سملقان هستیم.

ام کلثوم گریانی اظهار داشت: هم اکنون ۷ دفتر خدمات الکترونیکی قضائی در استان خراسان شمالی فعالیت دارند.

وی افزود: مقرر شده است با هماهنگی دادگستری شهرستان مانه و سملقان، کلیه دادخواست‌های حقوقی خطاب به مراجع حقوقی دادگاه خانواده، شورای حل اختلاف، شکایت‌هایی حقوقی، شکایت و آرای تجدیدنظرخواهی، دعاوی مدنی و … در این مرحله توسط مراکز خدمات الکترونیک قضائی شهرستان وارد و انجام شود.

وی بیان کرد: با ایجاد این دفاتر امکان و ارسال شکواییه و دادخواست در سطح کشور فراهم می‌شود و با مراجعه به این دفاتر و ثبت محل زندگی فرد، ابلاغیه برای آنها ارسال می‌شود و نیاز به حضور در مراجع قضائی نخواهد بود.

وی هدف از راه اندازی این دفاتر را طرح درست شکایت مردم در زمینه‌های مختلف، مکانیزه کردن و تخصصی کردن ورودی پرونده به دادگستری عنوان کرد و افزود: بر این اساس با نظارت دائم دادگستری و معاونت امور فناوری، از تحمیل هزینه‌های اضافی بر مردم جلوگیری شده و خدمات رسانی به آنان بهتر از گذشته خواهد شد.

رئیس دادگستری مانه و سملقان نیز گفت: با توجه به سیاست دستگاه قضائی برای الکترونیکی کردن روند امور، این ۲ دفتر خدمات الکترونیکی در شهرستان ایجاد شد.

صادق اسپیدکار افزود: با تأسیس و فعالیت دفاتر خدمات الکترونیکی قضائی در شهرستان، ابلاغ‌ها و اقدامات الکترونیکی دستگاه قضائی از ۸۵ درصد به ۹۸ درصد خواهد رسید.

شهرستان ۱۱۰ هزار نفری مانه و سملقان در ۴۵ کیلومتری غرب بجنورد واقع است.