انتقاد فرماندار از عملکرد ضعیف روابط عمومی های جاجرم

فرماندار جاجرم عملکرد روابط عمومی های دستگاه های اجرایی شهرستان را در حوزه روابط عمومی و کار حرفه ای رسانه، بسیار ضعیف خواند و با نقد این موضوع، نبود نیروی انسانی کمی و کیفی و محرومیت از آموزش های لازم در این حوزه را از عوامل این ضعف برشمرد.«آذری» در جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه های اجرایی شهرستان بر نقش مهم روابط عمومی در جریان سازی و گفتمان سازی تاکید کرد و فردگرایی و نگاه سطحی در این حوزه را آسیب زا دانست.«رضا آذری» با بیان این که روابط عمومی در حوزه تنویر افکار عمومی و گفتمان سازی نقش بسیار مهمی دارد، تغییر نگاه به روابط عمومی ها و پیشبرد کار با حداقل داشته ها را خواستار شد. وی بر لزوم بیان دستاوردهای دولت در جراید تأکید کرد و ادامه داد: انتظار می رود روابط عمومی ها حلقه اتصال بین مردم و سازمان ها باشند و به بیان دستاوردهای دولت بپردازند.وی گریزی هم به فعالیت برخی کانال ها در فضای مجازی زد و گفت: متاسفانه فضای مجازی در این شهرستان به فضایی برای بیان نداشته ها تبدیل شده و داشته ها به فراموشی سپرده شده است.