۱۲متهم ارزی دیگر محاکمه می شوند
۱۲متهم ارزی دیگر محاکمه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مرتضی فلاح اشتری و ۱۱ متهم دیگر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی (ارزی) کشور فردا برگزار می‌شود.
این..

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مرتضی فلاح اشتری و ۱۱ متهم دیگر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی (ارزی) کشور فردا برگزار می‌شود.

این پرونده در شعبه اول دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی رسیدگی خواهد شد.

رسیدگی به این پرونده بر عهده قاضی موحد است.