نمره قبولی برای داوران جام تختی/ یک اتفاق کام همه را تلخ کرد
نمره قبولی برای داوران جام تختی/ یک اتفاق کام همه را تلخ کرد

ناصر فروتن با بیان اینکه داوران رقابتهای جام تختی در مجموع نمره قبولی گرفتند به خبرنگار مهر گفت: در این دوره از رقابتها بیش از ۱۳۰ کشتی توسط تیم داوری..

ناصر فروتن با بیان اینکه داوران رقابتهای جام تختی در مجموع نمره قبولی گرفتند به خبرنگار مهر گفت: در این دوره از رقابتها بیش از ۱۳۰ کشتی توسط تیم داوری قضاوت شد که در مجموع می توان عملکرد داوران را مورد قبول دانست. ضمن اینکه با توجه به انتخابی بودن بسیاری از رقابتها که از حساسیت زیادی برای مدعیان و کادر فنی همراه بود، کار قضاوت نیز بسیار سخت تر شده بود که خوشبختانه مشکل خاصی در کشتی های حساس و سرنوشت ساز نداشتیم.

وی در خصوص جنجالی ترین کشتی این دوره از رقابتها تصریح کرد: متاسفانه به رغم کشتی های زیباو جذاب و داوری های مطلوب و کم اشتباه اکثر پیکارها، یکی از کشتی ها به دلیل جنجال و حاشیه، کام همه را تلخ کرد. در حالیکه این کشتی زیبا می توانست تا پایان با همان حساسیت و جذابیت دنبال شود، اما مربیان و برخی هواداران باعث شدند، مسابقات به جنجال کشیده شود.

رئیس کمیته داوران کشتی ادامه داد: متاسفانه برخی مربیان ما هنوز اشراف مطلوبی به قوانین و مقررات اتحادیه جهانی کشتی ندارند. ما در برخی رویدادهای بین المللی نیز شاهد این اتفاقات بودیم که یک اعتراض یا حرکت نابجا و غیر حرفه ای از سوی مربیان چه لطماتی را به کشتی گیران و حتی تیم های ملی وارد آورده است. مربیان از حق اعتراض قانونی یا چلنج برخوردارند و دلیلی ندارد که وارد تشک شوند و نظم مسابقات را بر هم بزنند. مربی باید کشتی‌گیرش را راهنمایی و داور هم باید مسابقات را قضاوت کند. هر فردی وظایف مشخصی دارد و نباید در کار یکدیگر دخالت کرد.

فروتن به نظر مثبت نماینده اتحادیه جهانی از سطح داوری های جام تختی اشاره کرد و گفتک با توجه به اینکه ما در این مسابقات، درجه داوران را هم کنترل می کردیم و نماینده اتحادیه جهانی هم نظارت کامل و دقیقی برقضاوت ها داشت، هیچ مشکل خاصی نداشتیم.ضمن اینکه نماینده اتحادیه جهانی هیچ تعارفی با داوران ندارد و اگر مشکل یا نقصی از سوی داوران مشاهده می شد می توانست فورا تذکر دهد و حتی درجه داوران را کم کند.

وی در پایان اظهار داشت: مطمئنا نمی توان گفت که داوری ها هیچ اشکال و خطایی نداشت چراکه بحث داوری همواره با اشتباهات سهوی همراه است اما در جام تختی موردی ندیدیم که اشتباهات داوری به تغییر سرنوشت کشتی ها منجر شود.