حوزه توسعه مدیریت و پشتیبانی به عنوان پشتیبان آموزش قلمداد می شود
حوزه توسعه مدیریت و پشتیبانی به عنوان پشتیبان آموزش قلمداد می شود

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت : حوزه توسعه مدیریت و پشتیبانی به عنوان پشتیبان آموزش قلمداد می شود

عباس سعیدی در گردهمایی معاونین پشتیبانی شهرستان ها و مناطق اظهار داشت : حوزه توسعه مدیریت و پشتیبانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است چونکه نقش پشتیبان آموزش را برعهده دارد

 وی ادامه داد: با توجه به آغاز تابستان  در راستای پروژه مهر ( آمادگی  مدارس برای شروع سال تحصیلی جدید ) و اسکان مسافران همانند سال گذشته انجام گیرد

 مدیرکل آموزش و پرورش با اشاره به آغاز ثبت نام  در مدارس بیان گرد:  مدیران در ارتقا مدارس نقش بسزایی دارند که با شفاف سازی  می توانند نارضایتی دانش آموزان در زمینه ثبت نام را کاهش دهند

 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش استان نیز در این جلسه افزود: هدف اصلی آموزش و پرورش تربیت دانش آموزان می باشد که این حوزه  در آماده سازی این شرایط نقش موثری دارد.

  • منبع خبر : آموزش و پرورش خراسان شمالی