استعفای رئیس جهاددانشگاهی خراسان شمالی جهت نامزدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی
استعفای رئیس جهاددانشگاهی خراسان شمالی جهت نامزدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی

رئیس جهاددانشگاهی خراسان شمالی جهت نامزدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی از سمت خود استعفا کرد.

رئیس جهاددانشگاهی خراسان شمالی جهت نامزدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی از سمت خود استعفا کرد.
منطقه خراسان شمالی، دکتر رضا شاهین فر جهت نامزدی در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از سمت خود استعفا کرد.
این استعفا از سوی جهاددانشگاهی کشور پذیرفته شده است.
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اسفندماه ۹۸ برگزار می شود.

 

  • منبع خبر : ایسنا